Informace a doporučení týkající se užívání koloidních kovů

Aby se účinek koloidních kovů Trimedea mohl správně projevit, je důležité dodržovat pokyny a doporučení týkající se jejich užívání, dávkování a skladování.

Aby se účinek koloidních kovů Trimedea mohl správně projevit, je důležité dodržovat pokyny a doporučení týkající se jejich užívání, dávkování a skladování.

Pro začátečníky doporučujeme rychlé doplnění zásob v těle pomocí „mozkových kovů“ jako je zlato, platina, kobalt, iridium, rhodium a/nebo palladium. Tyto kovy jsou vysoce aktivní a mají pozitivní vliv na nervový systém. Doporučujeme začít s baleními obsahujícími tyto kovy, abyste se seznámili s našimi výrobky a jejich kvalitou.

Doporučené denní dávkování je 3 až 5 různých koloidních kovů s minimálním odstupem mezi jednotlivými dávkami 15 až 30 minut. Můžete si rozdělit dávky na ráno a večer nebo je užít postupně během dne s minimálním odstupem. Koloidní kovy zůstávají v těle několik dní, týdnů nebo dokonce měsíců, aby plnily svou funkci, a poté jsou vyloučeny močí. Doporučujeme spotřebovat litrové lahve během 7 až 10 dnů (70-100 ml denně), přičemž by bylo dobré, aby jste si koloidní kovy ponechaly před polknutím několik minut v ústech.

Pokud používáte různé sady koloidních kovů, můžete je střídat například tak, že jeden den budete užívat detoxikační kovy a druhý den mozkové kovy.

Po dosažení této hladiny je důležité pokračovat v udržovací dávce koloidních kovů. Je však nutné si uvědomit, že ideální udržovací dávka je velmi individuální a závisí na různých faktorech.

Čím je Vaše potrava přirozenější a kvalitnější, tím méně koloidních kovů je obvykle potřeba dodávat. Stejně tak půda, na které jsou potraviny pěstovány, má vliv na obsah koloidních kovů v potravinách. V kapitole „Více návazných doporučení“ se dozvíte více informací o této problematice.

 

Užívání koloidních kovů

Koloidní kovy se ukázaly jako velmi účinné, zvláště při nízkých koncentracích (5-10 ppm) a s malou velikostí částic (< 20 nm). Nejlepší je ponechat tekutinu v ústech po dobu 1 až 3 minut, aby koloidní částice mohly přes sliznici ústní dutiny přejít přímo do krve. Je důležité používat plastovou nebo dřevěnou lžičku nebo odměrku (40 ml) jako dávkovací náčiní kvůli elektrickému náboji, který mohou kovy generovat. Použití kovové lžičky by se mělo vyhnout.

Pro vnější aplikaci je možné koloidy nanášet na ohyb paže nebo na zápěstí (zejména u malých dětí). Postižená místa na těle mohou být také jemně postříkána rozprašovačem. Při vnitřní aplikaci je vhodné stříknout tekutinu do úst pomocí rozprašovače, což umožňuje absorpci koloidů prostřednictvím sliznice úst.

Domácím zvířatům lze koloidy přidat do pitné vody. Při poranění, bolesti nebo kožních problémech je možné je aplikovat přímo. Například při zánětech v očích je možné stříkat koloid-stříbro přímo do oka domácího zvířete.

 

Doporučené dávkování*

Dospělí
Užívejte 2x denně 1 umělohmotnou nebo dřevěnou polévkovou lžíci (cca 15-30 ml) před jídlem
Děti
Užívejte 2x denně 1-2 lžičky (přibližně 5-15 ml) před jídlem
Malé děti
Užívejte 2x denně 1/2 až 1 lžičku (přibližně 3-10 ml pro každého) před jídlem

Pravé koloidy nelze předávkovat, protože přebytečné částice se vylučují a nedochází k ukládání do tkání.

Důležitá informace

Mezi užíváním různých koloidů by měl být časový odstup minimálně 15-30 minut. Na rozdíl od jiných používaných přípravků se koloidy při absorpci neovlivňují navzájem. Proto je možné je užívat postupně, jeden po druhém. Otevřené lahve by měly být spotřebovány
do 30-60 dnů! Při otevření lahve se totiž dovnitř dostává vzduch, který obsahuje suspendované látky a částice, které mohou reagovat s některými katalyticky aktivními / vysoce aktivními kovy. Tyto lze odfiltrovat pomocí neběleného kávového filtru.

Jakou mají koloidy chuť?

Neutrální, jako čistá voda, ve výjimečných případech mírně kovová chu, ale v našich koncentracích 5-10 ppm se to stává velmi zřídka.
Pokud máte kovové rovnátka nebo implantáty a užíváte koloidy, není to problém. Povrch kovových částí jako jsou rovnátka, zubní náhrady nebo plomby je v porovnání s objemem ústní dutiny relativně malý a tedy neškodný. Nicméně nedoporučuje se užívat koloidy pomocí kovové lžičky, protože povrch lžičky je mnohem větší a může dojít ke zvýšené reakci mezi koloidy a kovy.

Koloidní kovy můžete užívat následujícím postupem:

a) okamžitě spolknout tak, aby kontakt koloidů s kovovými částmi byl co nejkratší, nebo
b) ponecháním v ústech po dobu 10 sekund, aby se část koloidů mohla vstřebat přímo přes ústní sliznici, a následným spolknutím.

Po spolknutí se koloidy rychle dostanou do žaludku a střev, a odtud do krevního oběhu. V těle se jemně rozptýlí a cirkulují po celém těle. Koloidy jsou elektricky neutrální (na rozdíl od iontových roztoků, které vznikají elektrolýzou!). Během své cesty tělem nevytvářejí žádné sloučeniny s jinými prvky (potravinovými doplňky, potravinami, tekutinami atd.). Teprve poté, co jsou koloidy jemně rozptýlené v těle, dochází k jejich postupnému uvolnění během delšího časového období (hodiny, dny, týdny až měsíce). Ionty kovů pak reagují v metabolismu a umožňují chemické reakce.

Přeprava a skladování koloidálních kovů

Nenechte láhve stát příliš blízko zdrojů elektromagnetického záření, jako jsou elektrické kabely a spotřebiče, například zásuvky, mikrovlnné trouby, indukční vařiče atd. Udržujte minimální vzdálenost 0,5 metru. Koloidní kovy skladujte nejlépe ve spíži, například ve sklepě, který není příliš chladný. Ideální je temné místo při pokojové teplotě.

Důležité

Nikdy nepoužívejte kovovou lžičku k míchání nebo užívání. Přímé pití z lahve může vést ke kontaminaci koloidů, proto doporučujeme použít plastovou lžíci nebo skleněnou odměrku. Alternativně můžete také použít náš sprej s dávkovačem.“

Neotevřené koloidní kovy lze uchovávat 12 měsíců, s výjimkou platiny, kterou lze uchovávat 3 měsíce. I poté zůstává koloid použitelný, ačkoli jeho účinnost se může mírně snížit. Všechny koloidní kovy od společnosti Trimedea jsou vyráběny na zakázku, ihned po doručení objednávky. Můžete si tedy být jisti, že kupujete vždy čerstvý výrobek.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud dojde k neúmyslnému nadměrnému požití, nemusíte se ničeho obávat: Pravé koloidy se v těle neakumulují a netvoří sloučeniny.

Usazeniny v koloidních kovech

Koloidní kovy od společnosti Trimedea jsou vždy vyráběny čerstvé po objednávce a jsou absolutně čisté. Po otevření lahve se však do ní dostane vzduch, včetně obsažených částic nečistot. Při každém nalévání a používání koloidního zlata nebo jiných koloidních kovů dochází ke kontaktu s těmito „prachovými částicemi“ ze vzduchu. Některé částice např. zlata mohou s těmito částicemi ze vzduchu reagovat, protože koloidy jsou katalyticky velmi aktivní. Toto je zcela normální a projeví se až tehdy, kdy dosáhnou určité velikosti. Tyto částice se pak usazují na dně láhve. Usazeniny lze snadno odstranit pomocí neběleného kávového filtru.

V závislosti na místě skladování (elektrické vedení, zásuvky), teplotě skladování nebo jiných energetických vlivech (blízkost indukčního vařiče, mikrovlnné trouby, routeru WLAN atd.) mohou částice také vytvářet shluky (několik částic se spojí do větších), protože energie je z koloidních kovových částic „vysávána“. Tyto malé částice jednoduše odfiltrujte. Tím je zajištěno zachování vysoké kvality.

Nemohou existovat závaznější doporučení, protože každý člověk má:

  • různé stravovací návyky
  • různé fyzické předpoklady a aktivity
  • různé rodinné, pracovní a sociální prostředí
  • možné individuální nedostatky nebo nedostatek živin v důsledku regionálně různého obsahu potravin

Lze to sice statisticky zobecnit, ale jednotlivcům to příliš nepomůže. Co však skutečně pomáhá, je naučit se opět naslouchat svému tělu a rozpoznávat jeho signály.
A jedno je jisté: Naše Trimedea koloidy nezpůsobují žádné negativní účinky ani riziko předávkování. Koloide zůstávají v těle po delší dobu (několik dní až týdnů) a jsou vylučovány, když je již tělo nepotřebuje nebo nemůže využít.

Je vhodné zvážit pro začátek užívání koloidů s mozkově aktivními kovy, za účelem dosažení potřebné hladiny. Tímto způsobem budou všechny procesy řízené mozkem opět efektivněji probíhat.

Je také důležité vzít v úvahu individuální potíže a symptomy, jako jsou bolest, rány, záněty, mikrobiální nerovnováha, psychická nerovnováha, procesy hojení, tvorba krve a imunitní systém. Při výběru správných koloidů je tedy nutné zamyslet se nad tím, co je aktuálně nejdůležitější a co je na seznamu priorit následujících kroků.

 

Booster-Set Trimedea