Jak funguje iQ Balancer: Návod k obsluze a doporučení pro aplikaci

IQ Balancer je malý, lehký a snadno ovladatelný pomocí čtyř tlačítek. Snažili jsme se vytvořit zařízení, které bude snadno ovladatelné pro lidi všech věkových kategorií a vyhnuli jsme se složitému ovládání. Zařízení IQ Balancer může být použito samostatně nebo s nahraným audio obsahem (na SD kartě nebo pomocí USB-C kabelu).

iQ Balancer umožňuje vnímání externích zvukových signálů nebo učebního obsahu, který je modulován jako zvukový soubor (.wav nebo .mp3) na ultrazvukový signál. Tímto způsobem je možné vnímat ultrazvukové signály v rozsahu 40-50 kHz (40 000 až 50 000 Hz), aniž by byl zvuk přenášen do oblasti vnitřního ucha. I když lidské ucho dokáže vnímat zvukové frekvence až do 16 000 Hz (u dospělých) nebo 20 000 Hz (u dětí) v závislosti na věku, ultrazvukové signály mohou být vnímány a zpracovány i jinými tkáněmi a receptory v těle.

Aplikace IQ Balanceru je vhodná pro:

 • Rychlou relaxaci a redukci stresu
 • Navýšení kreativity a vnímavosti
 • Rychlé a kreativní hledání řešení každodenních problémů
 • Synchronizaci mozkových hemisfér pro dosažení stavů alfa a theta
 • Podporu meditace a rychlejší dosažení hlubších meditačních stavů
 • Uvolnění a efektivní učení; vhodné pro použití ve škole, na univerzitě nebo na seminářích
 • Podporu ukládání obsahu učení do dlouhodobé paměti
 • Použití v hypnóze, afirmacích, sugescích, subliminálním vnímání
 • Podporu učení během spánku
 • Aktivaci akupunkturních bodů, čaker a energetických center pro harmonizaci tělesné nerovnováhy a nepohodlí (biofeedback, biorezonance)
 • Snížení poruch spánku, vysokého krevního tlaku a kardiovaskulárních potíží
 • Účinnou léčbu při úzkosti, vyhoření, depresi a různých bolestivých stavech
 • Podpora hojení ran, zánětů a bolesti hlavy spojené se stresem
 • Podpora léčby neurologických poruch jako je ADD a ADHD

Funkční možnosti iQ Balancer

Zařízení lze používat samostatně (bez audio záznamu) i se audio záznamem.

Použití zařízení jako samostatného, bez audio záznamu

Přenos ultrazvuku prostřednictvím senzorů – plíšky přiložené na pokožku:

 • Hlavní ultrazvukový signál / nosný signál: cca 40-50 kHz
 • Ultrazvuk + růžový šum: cca 1-20 000 Hz (biologicky účinnější).
 • Automaticky integrovaný mechanismus biologické zpětné vazby

Použití zařízení se audio záznamem

Přenos prostřednictvím senzorů – plíšků:

 • Hlavní/nosný ultrazvukový signál: cca 40-50 kHz
 • Ultrazvuk + růžový šum: přibližně 1-20 000 Hz (biologicky účinnější).
 • Ultrazvuk + audio signál
 • Ultrazvuk + růžový šum + zvukový signál
 • Integrovaný mechanismus biologické zpětné vazby

Výstup přes konektor pro sluchátka:

 • Zvukový obsah přenášen přes sluchátka nebo jiným audiosystém
 • Zvukový obsah a růžový šum přes sluchátka nebo jiným audiosystém

Nabíjení baterie

Interní baterii lze nabíjet pomocí dodaného kabelu USB-C (LED dioda vlevo bliká červeně). Jakmile je baterie nabitá (LED vlevo svítí červeně), lze nabíjecí kabel odpojit a červená LED vedle symbolu baterie zhasne. Plné nabití může trvat přibližně 5 hodin. Kapacita baterie: 2400 mAh, nabíjecí proud: maximálně 500 mA.
.

Přehled nejdůležitějších informací

Záměrně jsme upustili od složitých funkcí audio přehrávače s displejem a seznamem nahrávek.

 • Zvukový obsah (jedna nebo více stop) z karty SD se opakuje nepřetržitě dokud není aktivováno zastavení. V režimu náhodného přehrávání jsou všechny stopy přehrávány za sebou.
 • Pokud má být přehrán pouze jeden audio záznam ze stopy a přehrávač má být poté zastaven, je třeba aktivovat režim „pouze jedna stopa
 • Pravá výstupní zásuvka je spojena se senzory – plíšky
 • Zvukové signály jsou přenášeny pouze tehdy, když jsou oba senzory v kontaktu s kůží
 • Pomocí tlačítka režimu (o) můžete volit mezi ultrazvukem (LED vpravo svítí modře) a ultrazvukem + růžovým šumem (LED vpravo svítí zeleně)

Naše rozsáhlé testy s citlivými lidmi ukázaly, že kombinace ultrazvuku a růžového šumu (zelená LED dioda) je biologicky výhodnější a účinnější, i když to může být vnímáno různě jednotlivými osobami. Mechanismus biologické zpětné vazby integrovaný v přístroji je stále aktivní, což znamená, že aktuální fyzický a psychický stav neustále ovlivňuje a moduluje ultrazvukový signál.

Důležité je udržovat dobrý kontakt s kůží – bez ohledu na to, zda jsou snímače umístěny blízko sebe nebo ve větší vzdálenosti od sebe. Nejlépe je vybírat oblasti kůže s malým množstvím chloupků nebo lépe bez nich.

Růžový šum: Širokopásmový šum od 1 do 20 000 Hz

IQ Balancer kombinuje ultrazvukovou bázi a nosný signál se širokopásmovým růžovým šumem, který generuje celé spektrum frekvencí až do 20 000 Hz. Tento širokopásmový signál s růžovým šumem může být aplikován na kůži společně s ultrazvukovým signálem, což vede k zvýšení a zlepšení biologických účinků na organismus. Uživatelé mohou sami experimentovat s tímto zařízením, aby zjistili, zda má pouze ultrazvukový signál nebo ultrazvukový signál s růžovým šumem lepší účinek na jejich vlastní organismus..

Audio nahrávky, jako jsou meditační programy, afirmace, sugesce, výukové materiály a jazykové kurzy, lze modulovat pomocí základního ultrazvukového signálu nebo kombinovaného signálu (ultrazvuk + růžový šum).

Doporučuje se používat nekomprimované zvukové signály, například soubory ve formátu WAV, protože komprimované signály (MP3) nepřenášejí celé zvukové spektrum.

Ovládání IQ Balanceru

IQ Balancer

Tedy, na horní straně zařízení jsou tři výstupy a na pravé straně je slot pro SD kartu.

Zleva nahoře a zprava dolů:

 • Výstupní 3,5 mm konektor typu Jack: připojení pro sluchátka nebo jiné audio systémy
 • Vstupní konektor USB-C: audio vstup a nabíjení baterie
 • Výstupní 3,5 mm konektor typu Jack: připojení pro senzory-plíšky (kontakt s kůží).
 • Mini SD karta: zvukový obsah ve formátech .wav nebo .mp3

Multimediální přehrávač v zařízení je snadno ovladatelný. Stačí stisknout tlačítko přehrávání, které obsahuje funkce start, pauza, další nahrávka a stop. Můžete také vybrat režim přehrávání „pouze aktuální nahrávky“ nebo „všechny nahrávky za sebou“.

Spínač Play (▶️)

 • 1x stiskněte: Start (Levá LED dioda svítí zeleně)
 • Krátké stisknutí: Pauza (Levá LED dioda bliká zeleně)
 • 2x krátce stiskněte: Další skladba
 • Stiskněte a podržte: Stop
 • Aktivace režimu přehrávání „pouze jedna nahrávka“: Stiskněte tlačítko režimu po dobu 3 sekund (potvrzení: Levá LED dioda třikrát blikne zeleně): Přeskočte na požadovanou skladbu a přehrávejte (Levá LED dioda svítí zeleně).
 • Aktivace režimu přehrávání „všechny nahrávky za sebou“: Přehraje se nahrávka (Levá LED dioda svítí zeleně), stiskněte tlačítko přehrávání na 3 sekundy (potvrzení: Levá LED dioda 3x blikne zeleně)

Režimový spínač (⏺)

 • Stiskněte a podržte (1 sekundu): Zapnutí a vypnutí zařízení
 • Krátké stisknutí: přepínání mezi ultrazvukem / ultrazvukem a růžovým šumem
  • LED dioda na pravé straně se rozsvítí modře: Ultrazvukový signál je aktivován
  • LED dioda vpravo svítí zeleně: Je aktivován ultrazvuk plus růžový šum

Nastavení hlasitosti ⊕ ⊖

 • Ovládání hlasitosti senzorů – plíšků
 • Úrovně hlasitosti audio signálů a růžového šumu se nastavují automaticky

Doporučení pro aplikaci

Obvykle rychle cítíme, co nám velmi prospívá a co o trochu méně. Někdy se toto vnímání po určité době změní, proto vždy dbejte na zpětnou vazbu těla a mysli.

Doporučujeme používat ultrazvukový signál spolu s růžovým šumem, protože tělu poskytuje široké frekvenční spektrum, které může optimálně využít díky principu rezonance.

Začněte s čistým ultrazvukovým signálem a podle potřeby přidejte růžový šum (viz Ovládání 5.1). Sami pocítíte, která varianta je v tuto chvíli pro Vás příjemnější a vyberete si možnost aplikace.

Doporučení týkající se délky aplikace

V následujícím přehledu naleznete doporučené doby aplikace:

 • Pro uvolnění, snížení stresu nebo fyzických příznaků: 20 minut
 • Pro meditaci, krátké zdřímnutí / odpolední spánek: 20 – 60 minut
 • Pro přednášky pro lepší vstřebávání vědomostí (škola, univerzita, semináře): 20 – 180 minut
 • Pro výuku jazyků: několik hodin i přes noc

Signály a funkce LED diod

Režim bez audio funkcí

Levá LED dioda:
 • Červeně bliká: Baterie je vybitá / dobíjí se
 • Červeně svítí: Baterie je plně nabitá, nabíjecí kabel lze odstranit
Pravá LED dioda:
 • Modrá: Ultrazvuk
 • Zelená: Ultrazvuk s růžovým šumem

Režim s audio funkcemi

Pravá LED dioda:

 • Zelená: Přehrávání audio
 • Zeleně bliká: Audio je pozastaveno
 • Žádná LED nesvítí: Audio je zastaveno
 • Červeně bliká: Baterie je vybitá / nabíjí se
 • Červeně svítí: Baterie je plně nabitá, nabíjecí kabel lze odpojit


Další audio funkce

Pravá LED dioda:
 • Modrá: Ultrazvuk
 • Zelená: Ultrazvuk s růžovým šumem