Lidé nevnímají zvuky pouze pomocí uší: Americký vědec Patrick Flanagan dospěl k tomuto ohromujícímu zjištění již v roce 1958​.

Jeho výzkum vedl k vývoji Neurofonu, který přenáší zvuky přímo do mozku prostřednictvím kůže. Tento objev nám umožňuje synchronizovat mozkové hemisféry, učit se podvědomě (efektivní učení během spánku) a posilovat paměť. Toto je příběh Patricka Flanagana a jeho Neurofonu.

Gilles Patrick Flanagan se narodil v roce 1944 v Oklahoma City. Již v jedenácti letech tento zvídavý Američan vyvinul a prodal americké armádě detektor řízených střel. V sedmnácti letech získal pilotní a radioamatérský průkaz a byl zaměstnán v think tanku Pentagonu. Později pracoval jako konzultant pro NSA, CIA, NASA, Tuftsovu univerzitu, Úřad pro námořní výzkum a Aberdeen Proving Grounds pro divizi nekonvenčních zbraní a vedení války.

Neznamý lidský smysl

Dvanáctiletý Flanagan se s nápadem na Neurofon setkal v jednom sci-fi románu. V románu měl hlavní hrdina zařízení, které mu ve spánku posílalo informace přímo do mozku pomocí elektrod. Flanagana napadlo, že by se s tímto zařízením mohl rychleji učit, a pustil se do práce. Prototyp vyvinul během šesti měsíců ze starých elektrosoučástek a dalších nálezů v domácnosti svých rodičů. Elektrody vyrobil z kovových houbiček. Jedné noci se mu konečně podařilo pomocí svého zařízení slyšet zvuky. Ačkoli kvalita zvuku byla špatná, jeho „elektrody“ skutečně přenášely zvukové signály do mozku přes kůži.

Flanagan díky svému Neurofonu objevil dosud neznámý lidský smysl, slyšení prostřednictvím kůže pomocí ultrazvuku. Lidé ultrazvuk neslyší, ale velryby a delfíni komunikují právě v tomto frekvenčním pásmu. Patrick Flanagan se dokonce domníval, že je možné, že naši předkové mohli komunikovat přímo s velrybami a delfíny.

Neurophone

Jak Neurophone funguje​?

Neurofon urychluje proces učení, podporuje kreativitu a stimuluje vagusový/parasympatický nervový systém. Podle jedné studie lze pomocí Neurofonu dosáhnout pětinásobného tempa učení ve srovnání s tradičními metodami rychlého učení (např. superlearning). Jeden z jeho spolupracovníků se díky tomuto zařízení učil maďarsky a současně si četl nebo relaxoval. Neurofon dokáže stimulovat specifické frekvenční rozsahy našich mozkových vln, zejména stav alfa 8-12 Hz a stav theta 3-8 Hz. Během několika minut synchronizuje obě mozkové hemisféry, uvolňuje tělo i mysl a zlepšuje a urychluje účinky meditace a hypnoterapie.

Ultrazvukový signál s frekvencí od 40 kHz do 100 kHz se přenáší na kůži prostřednictvím elektrod (senzorů). Tento signál může být modulován libovolným zvukovým vstupem (hudba, hlasové záznamy), který je přiváděn z připojeného zdroje. Akusticky nepostřehnutelná frekvence je pak přenesena přes kůži do těla ke sakulárnímu orgánu rovnováhy. Informace v „kódovaném“ formátu je následně přenesena do mozku a podvědomí, kde je „dekódována“. Tímto způsobem vnímáte zvukový signál, aniž byste ho slyšeli pomocí uší nebo kostního vedení.

Vynález Neurofonu vynesl Flanaganovi v časopise Life významnou pozornost a označení za „jedinečného, vyspělého a zvídavého vědce.“ V roce 1968 obdržel tento vynález americký patent. Flanagan dále rozvíjel Neurofon, který dnes slouží jako nástroj pro učení a zdokonalení. Jeho podrobné vzpomínky na vývoj Neurophonu si můžete přečíst zde (anglický text).

Život věnovaný vědě:​ nebojácnost a inovace

Od roku 1981 se Flanagan soustředil na vývoj užitečných zařízení a produktů založených na vodě ua určitých minerálních strukturách. Jeho objev zvláštních vlastností záporného hydridového iontu byl původně znevažován, ale získal velkou pozornost, když ho nositel Nobelovy ceny Chandrasekhar navrhl jako klíčovou složku ve vesmírném prostoru. Časopisy jako „International Journal of Hydrogen Energy“ a „Free Radical Biology and Medicine“ publikovaly několik Flanaganových vědeckých prací o sloučeninách křemíkového vodíku.

Flanagan pokračoval ve své vědecké, vynálezecké a filantropické činnosti až do své smrti v roce 2019. Propagoval nové vědecké přístupy k léčení lidí, zejména ty, které vycházely z velkých tradic Indie a Egypta. Flanagan vždy zdůrazňoval důležitost toho, aby jeho výzkumy a objevy byly podrobeny kontrole lékařské a vědecké komunity. Toto úsilí vedlo k tomu, že jeho mimořádný přínos byl potvrzen a přijat vědeckou komunitou. Akademici a vědci na univerzitách od Oxfordu po Stanford začali studovat jeho průlomové objevy a učit je budoucím badatelům.